MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA LỚP MICKEY - LỚP 3 TUỔI CS2

Bằng việc tham gia vào các hoạt động: Tô màu, chơi với đất nặn, xâu vòng, các trò chơi" Ếch và đầm lầy", " ồ sao bé không lắc". Giúp cho các bạn nhỏ lớp 3T Mickey rèn luyện sự khéo léo của đôi tay, rèn sức mạnh của đôi chân, sự mềm dẻo của cơ thể, sự hợp tác, thân thiện, đoàn kết với bạn trong nhóm

Hình ảnh các bé tập tô theo nhóm

Hình ảnh các bé tập tô theo nhóm

Trò chơi: Chú ếch và đầm lầy

Trò chơi: Chú ếch và đầm lầy

Bé chơi đất nặn

Bé xâu vòng
--------------------------- Xem thêm tại đây ----------------------------