Hội thi “Bé tài năng” cấp Huyện năm học 2017 - 2018

Trường Mầm non Sao Mai tham gia hội thi “ Bé tài năng”
Hội thi “Bé tài năng” cấp Huyện năm học 2017 - 2018
Trường Mầm non Sao Mai tham gia hội thi “ Bé tài năng” cấp huyện với tiết mục kể chuyện “ Dê đen và dê trắng” của bé Lương Minh Hải - lớp 5 tuổi 2, kết quả tiết mục đã đạt giải B.
 Sau đây là một số hình ảnh về hội thi:


Các bé vui vẻ trước hội thi!


 Với tiết mục kể chuyện “ Dê đen và dê trắng” của bé Lương Minh Hải - lớp 5 tuổi 2, kết quả tiết mục đã đạt giải B.
Xem thêm tại đây!